MotivatiestijlReflector
MotivatiestijlReflector
Hieronder tref je de MotivatiestijlReflector aan. Deze scan is een
zogenaamd reflectie-instrument om informatie te verzamelen over je eigen
manier van leidinggeven. Nadat je de zelfreflectie heeft gemaakt, krijg
je de uitslag gelijk op je beeldscherm. Als je dat wilt kun je de
uitslag printen of van het scherm lezen. Je moet elke vraag beantwoorden
om een uitslag te krijgen. De informatie uit de MotivatiestijlReflector
helpt je een realistisch beeld te krijgen van je persoonlijke
motivatiestijl: Wat zijn de manieren waarop jij mensen motiveert? Welke
motieven en drijfveren van mensen weet je aan te spreken? Welke motieven
en drijfveren laat je onderbenut?
Via de Reflector beoordeel je jouw motivatiestijl in de praktijk. Het
invullen zal ongeveer een kwartier in beslag nemen.

Instructie
Op de komende bladzijden vind je 48 stellingen. In iedere vraag wordt
een motivatiestijl-aspect behandeld. Per stijlaspect lees je uitspraken
over je gedrag. Achter elke omschrijving staan vijf antwoordcategorieën,
waarvan je diegene moet aanklikken die het beste jouw oordeel op basis
van je ervaring weergeeft.
Wij vragen je zorgvuldig af te wegen in welke mate een uitspraak van
toepassing is op jezelf. Wees kritisch en objectief.

Voorbeeld
“Ik schiet snel iemand te hulp bij het werk”

Stel, je vindt in het voorbeeld dat jezelf soms degene bent die als
eerste iemand te hulp schiet. Je vindt verder dat u er niet extreem goed
in bent. Dan kun je in het voorbeeld de antwoordcategorie “best mee
eens” aanklikken.

Tot slot
Om u te helpen de MotivatiestijlReflector in te vullen, nog even kort de
stappen:

1. De MotivatiestijlReflector is bedoeld voor de ontwikkeling van jezelf.
2. Probeer bij het beantwoorden van de vragen de manier te betrekken
waarop je met al je medewerkers omgaat.
3. Uitslagen worden meteen op jouw beeldscherm weergegeven, maar niet
opgeslagen. Als je ze wilt bewaren raden wij je aan ze uit te printen.
4. Je zult maximaal 15 minuten nodig hebben om alle omschrijvingen te
lezen en de bijbehorende antwoordcategorieën aan te kruisen.


Je antwoorden helpen je om jouw motivatiestijl te versterken. Veel succes! Voor meer informatie bel je met team WS&L Advies of email
g.w.westen@belastingdienst.nl


PS De anonieme antwoorden op de reflector worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek PSS. Deze vragenlijst is https beveiligd.
  helemaal oneens oneens soms mee eens best mee eens helemaal mee eens!
Ik ga het gesprek aan over de persoonlijke bijdrage aan de organisatie.
Ik versterk de verbondenheid van medewerkers aan de organisatie.
Ik geef anderen/medewerkers de ruimte om te doen wat ze werkelijk betekenisvol vinden.
Ik geef medewerkers het gevoel dat de dingen die ze aan het doen zijn de moeite waard zijn.
Ik maak van fouten kansen om te leren.
Ik toon vertrouwen in de zelfstandigheid van medewerkers.
Ik laat medewerkers zelf bepalen hoe ze hun werk aanpakken.
Ik geef helder aan waar een resultaat aan moet voldoen.
Ik help medewerkers om zich te ontwikkelen.
Ik her- en erken de kwaliteiten van teamleden.
Ik ga constructief het gesprek aan wanneer beter functioneren gewenst is.
Ik geef mensen het gevoel dat ze competent zijn.
Ik spreek concrete mijlpalen af met medewerkers waar de voortgang aan af te meten is.
Ik geef een motiverend signaal als de prestatie achter blijft.
Ik zorg dat behaald successen gevierd worden.
Ik draag op een motiverende manier bij aan de voortgang van het werk.
Ik zorg dat medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn.
Ik geef regelmatig welgemeende complimenten.
Ik spreek vertrouwen uit in de kwaliteit van een ander.
Ik moedig teamleden aan om uitdagingen aan te gaan.
  helemaal oneens oneens soms mee eens best mee eens helemaal mee eens!
Ik help medewerkers om zelf motiverende doelen te stellen.
Ik versterk de hoop dat het gestelde doel te realiseren is.
Ik daag teamleden uit om hoge doelen te stellen.
Ik inspireer anderen om te blijven geloven in een goede afloop.
Ik toon me een optimist in doen en laten.
Ik leg de nadruk op kansen en mogelijkheden.
Ik ben positief in houding en gedrag.
Ik bemoedig anderen.
Ik help medewerkers een oplossing of aanpak voor een probleem te bedenken.
Ik motiveer medewerkers, ook als het tegenzit.
Ik stimuleer medewerkers om risico's te nemen wanneer dat nodig is om doelen toch te behalen.
Ik stimuleer medewerkers om te experimenteren en zich te ontwikkelen.
Ik toon interesse in wat anderen bezig houdt.
Ik vraag naar de persoonlijke situatie en omstadigheden.
Ik geef het gevoel dat ik medewerkers als persoon waardeer.
Ik neem de tijd om te praten met en te luisteren naar medewerkers.