iMotiv
met iMotiv balans vinden in je drijfveren

Instructie bij iMotiv

Dit is de iMotiv. Deze iMotiv is bedoeld om u te helpen nadenken over uw eigen drijfveren. Mensen die werk hebben dat past bij hun drijfveren, hebben een betere kans hebben op leuk werk. Met de iMotiv kunt u een nieuw inzicht krijgen in datgene wat u beweegt.
Nadat u alle vragen van de iMotiv heeft ingevuld krijgt u een resultaat waarin staat welke impulsen en drijfveren u sterk in uzelf terugvindt.

De bedoeling is dat u de vragen hieronder eerst beantwoord. Vervolgens gebruikt u de uitkomsten in een gesprek met uw coach of adviseur. De antwoorden zijn bestemd voor uzelf om u meer inzicht te geven in uw drijfveren. Probeer de vragenlijst zo eerlijk en volledig mogelijk in te vullen. Dit zal u helpen een goed beeld te krijgen van uzelf.

Hieronder treft u 280 stellingen, die in meer of mindere mate een drijfveer kunnen zijn. Elke stelling is eigenlijk een vraag over uw drijfveren. Leest u eerst de stelling door. Vervolgens is het de bedoeling dat u aangeeft in hoeverre deze stelling op u van toepassing is door één van de vijf opties aan te kruizen: Nee!, Niet zo, Soms, Wel eens of Ja!. Ter verduidelijking, de vragen zien er als volgt uit:

Ik wil graag weten wat ik op een werkdag ga doen:
Hoe sterk herkent u deze drijfveer in uzelf?
Erachter staat : * Nee! * Niet zo * Soms * Wel eens * Ja!

Lees elke uitspraak goed door en Geef aan welk antwoord het beste bij u past. Er is geen goed of fout antwoord. Het eerste antwoord dat bij u opkomt is vaak het beste en kan gegeven worden door er een kruisje in te zetten. Het kruisje zet u door er met de muis in te klikken.

Het beantwoorden van alle vragen neemt doorgaans 40 minuten in beslag.

Veel succes!


PS1) Uw gegevens worden opgeslagen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar deze iMotiv. Met regelmaat wordt er onderzoek gedaan naar deze iMotiv. Vandaar dat de normering inmiddels op 230 afnames is gebaseerd en dat dit al de derde versie is.
PS2) U werkt op het ogenblik niet met een beveiligde verbinding. De opgeslagen gegevens zijn wel beveiligd.
PS3) Invoeren van uw gegevens onderin is alleen relevant als u dit zelf wilt, omdat u bijvoorbeeld wilt dat wij contact met u opnemen.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik vind het belangrijk zelf te kunnen bepalen welke taken ik op me neem.
Ik probeer altijd zoveel mogelijk te voorkomen dat mijn docent, chef(fin) of anderen toezicht op mijn werk uitoefenen.
Ik heb vrijheid nodig om zelf te bepalen hoe ik mijn werk doe.
Ik heb moeite met mensen die mij opdrachten geven en mij geen ruimte laten voor een eigen aanpak.
Ik kan zelf het beste bepalen of ik mijn werk goed doe.
Ik vind het heerlijk om mijn eigen werkschema te bepalen.
Ik vind het prettig om aan eigen werkzaamheden of een eigen project te werken.
Ik ga vooral bij mezelf te rade hoe ik iets aan ga pakken.
Ik trek mij weinig aan van adviezen van anderen.
Ik doe graag werk waar ik het resultaat echt van kan zien.
Ik wil graag weten wat ik op een werkdag ga doen.
Ik weet graag van tevoren wat er moet gaan gebeuren.
Het is belangrijk voor mij dat ik zeker ben van mijn baan.
Ik wil een vaste werkplek.
Ik wil weten waar ik aan toe ben.
Ik vind het belangrijk als het duidelijk is wat er van mij verwacht wordt op het werk.
Ik vind het prettig als ik weet hoe mijn loopbaan er op een langere termijn uitziet
Het is geruststellend te weten hoe ik er in de nabije en wat verdere toekomst voor sta.
Het is prettig om elke werkdag met collega’s te werken die ik al (jaren) ken.
Ik doe graag lichamelijk werk.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik lees veel over verschillende onderwerpen.
Ik wil weten hoe dingen in elkaar zitten of hoe ze werken.
Studeren geeft me veel voldoening.
Ik vind het leuk om iets te onderzoeken.
Ik vind het leuk om moeilijke vraagstukken op te lossen.
Ik zou graag werken aan een wetenschappelijk project.
Ik houd mij graag bezig met wetenschap en/of techniek.
Het liefst werk ik met kennis en ideeën.
Ik wil van een onderwerp op mijn vakgebied graag alles afweten.
Ik wil een specialist op het hoogste niveau worden in mijn werk.
Ik volg graag een cursus / opleiding op mijn vakgebied / over mijn specialisme.
Ik verdiep me graag in de achtergronden van mijn vak / werk
Ik wil zo veel mogelijk kennis en vaardigheden opdoen.
Ik lees graag boeken en tijdsschriften die over mijn werk gaan.
Het is leuk om je werk te combineren met een studie.
Ik ga met regelmaat naar beurzen of conferenties over mijn werk.
Ik vind het leuk om zaken eens anders te doen.
Het geeft een goed gevoel als ik een nieuwe aanpak voor het werk heb bedacht.
Ik vind het leuk om nieuwe methoden en aanpakken uit te proberen.
Ik probeer graag iets uit om te merken of iets werkt.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik doe dingen graag totaal anders dan anderen.
Ik heb graag de mogelijkheid in mijn werk om nieuwe ideeën aan te dragen.
Als ik iets lees of hoor over een nieuwe manier van werken, probeer ik het graag uit.
Ik bedenk graag manieren om het werk anders of beter te doen.
Ik steek veel energie in het verbeteren van professionele vaardigheden.
Ik zet alles op alles om tot de top op mijn vakgebied te behoren.
Ik oefen elke dag om heel doelbewust beter te worden in mijn vak.
Ik investeer in mezelf om te kunnen excelleren
Als ik een hobby of vak heb, wil ik daar veel tijd aan besteden en veel oefenen.
Ik vind het prettig om aan mijn eigen kwaliteiten te werken.
Als ik iets voor een tweede keer doe wil ik het beter doen dan de keer daarvoor.
Ik stel hoge eisen aan mijzelf.
Ik repareer graag dingen/ apparaten.
Ik heb een sterke behoefte om praktisch bezig te zijn.
Ik vind het prettig om met mijn handen te werken.
Ik vermijd bij voorkeur complexe werkzaamheden waarbij langdurig nadenken vereist is.
Ik werk graag in de buitenlucht.
Ik doe graag fysiek werk in plaats van achter een bureau zitten.
Ik wil graag werk waarin ik mij lichamelijk/fysiek kan bewegen
Voordat ik aan een klus begin, wil ik eerst een goed plan maken.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik streef er naar dingen te laten verlopen zoals het hoort.
Als ik iets aanpak wil ik het in één keer goed doen.
Ik moet altijd eerst even de zaken ordenen om goed te kunnen werken.
Voor mij is het essentieel in een ordelijke en nette omgeving te werken
De kwaliteit en de details van mijn werk zijn erg belangrijk voor mij.
Ik vind regels en voorschriften belangrijk om goed te kunnen werken.
Ik werk graag op een ordelijke manier.
Ik kan niet goed werken als ik de regels en voorschriften niet ken.
Als ik aan een project werk, ga ik voor het hoogst haalbare resultaat.
Ik besteed serieus aandacht aan de regels en richtlijnen die van toepassing zijn.
Ik wil grip op het verloop van de dingen houden
Ik streef er naar dingen te laten verlopen zoals het hoort.
Ik ben goed in de administratie van een project of klus.
Ik organiseer graag evenementen of bijeenkomsten.
Als ik iets onderneem wil ik het in een keer goed doen.
Als er iets georganiseerd wordt, ben ik vaak degene die dat naar zich toe trekt.
Als er iets georganiseerd wordt, ben ik vaak degene die planningen en schema’s maakt.
Het is leuk om het werk van een team te organiseren.
Ik ben op mijn best als ik zaken praktisch kan organiseren.
Ik bedenk altijd eerst de stappen die gezet moeten worden voordat ik aan de slag ga.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik wil concrete acties die nodig zijn, ordenen.
Ik ga voor het hoogst haalbare en ben erg ambitieus.
Ik wil beter presteren dan anderen, zoals bijvoorbeeld mijn collega’s.
Ik stel mezelf uitdagende doelen
Ik werk het liefst in een omgeving waar iedereen naar prestaties wordt beoordeeld en gewaardeerd.
Als ik ergens aan werk, wil ik ook dat het afkomt.
Het eindresultaat van mijn werk is belangrijker dan de manier waarop ik het bereik.
Ik leg werk liever niet aan de kant als het nog niet af is.
Prestaties van mij en mijn collega’s moeten openlijk zichtbaar zijn.
Ik besteed veel aandacht aan het onderhouden van relaties.
Ik werk graag samen met mensen, bijvoorbeeld in een team..
Ik heb een sterke behoefte om op het werk mensen om me heen te hebben.
Goede en meer dan oppervlakkige contacten zijn voor mij essentiële factoren in mijn leven.
Ik heb veel vrienden (meer dan 10).
Ik vind het belangrijk om tijd en aandacht aan mijn vrienden te besteden.
Ik ben graag attent, en wil aandacht geven aan een verjaardag of trouwdag van vrienden.
Als het even mogelijk is bezoek ik verjaardagen of andere feestjes van familie en vrienden.
Voor verjaardagen van familie en vrienden stuur ik ze altijd een kaartje.
Ik vind het leuk om met mijn handen iets nieuws te creëren.
Ik ben graag creatief bezig, bijvoorbeeld door iets te schrijven of iets te tekenen.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Het lijkt mij mooi om bijvoorbeeld te acteren of te dansen.
Het is belangrijk voor mij om dingen te bedenken en scheppen.
Ik besteed graag tijd aan schetsen, tekenen of een schilderij maken.
Het lijkt mij best leuk om mee te spelen in een toneelspel.
Ik wil tijd besteden aan het uiten van mijn creativiteit.
Ik vind het leuk om gedichten te schrijven of voor te dragen.
Ik hecht grote waarde aan esthetische details van bijv. gebouwen, inrichting, of voorwerpen.
Ik kan intens genieten van de schoonheid van bijv. natuur en landschappen
Een leven zonder kunst en cultuur is voor mij persoonlijk ondenkbaar.
Ik besteed veel van mijn vrije tijd aan bezoeken van theaters en musea.
Ik ga graag naar concerten of muziekevenementen.
Ik vind het lezen van gedichten of het bijwonen van een bloemlezing boeiend.
Ik kan uitgebreid kijken naar een mooi beeld of schilderij en ervan genieten.
Soms kan ik in alle rust naar een landschap of vergezicht kijken.
Ik vind het belangrijk dat mijn kwaliteiten door anderen worden erkend.
Ik ben gevoelig voor de waardering van mensen.
Ik ben gevoelig voor kritiek van anderen.
Ik hecht er grote waarde aan dat anderen mij als persoon accepteren.
Ik streef naar erkenning door anderen.
Ik vind het belangrijk dat mijn prestaties door hoger geplaatsten worden erkend.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik ben erg gevoelig voor de mening van mijn leidinggevende.
Als ik kritiek krijg trek ik mij dit aan.
Ik vind het prettig me luxe te kunnen permitteren.
Ik houd van mooie, nieuwe dingen kopen.
Het is voor mij essentieel mijn financiële vermogen voortdurend te vergroten.
Ik vind het geld dat ik verdien belangrijker dan andere aspecten van mijn werk.
Ik wil gemakkelijk geld uit kunnen geven.
Hoewel het niet alles overheersend is, zou ik toch graag over behoorlijk wat geld willen beschikken.
Materiële dingen die bij mijn werk horen, zoals een auto of een laptop, zijn belangrijk voor mij.
Ik vind het geen probleem om aan mijn omgeving te laten zien dat ik over behoorlijk wat geld beschik.
Ik hecht waarde aan een zekere status.
Het aanzien van mijn werk is belangrijk voor mij.
Ik streef naar een positie van aanzien.
Ik hecht grote waarde aan het verwerven van aanzien bij anderen.
Ik streef naar contacten in de betere kringen.
De status die bij een beroep hoort, bijvoorbeeld die van leidinggevende of stafmedewerker, spreekt mij erg aan.
Ik vind het belangrijk dat iedereen weet dat ik een opleiding met een zeker aanzien heb gedaan.
Het lid zijn van een vereniging of club met een goede status is voor mij van belang.
Als er iets verandert op mijn werk, wil ik daar graag over meepraten.
Ik wil werk waarin ik de verantwoording heb voor een groot deel van de organisatie.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik vertel anderen graag wat ik ergens van vind.
Wanneer er een werkoverleg is, dan wil ik daarin meepraten.
Ik wil graag mee kunnen beslissen/praten over wat er op mijn afdeling of in de organisatie gebeurt.
Ik wil mee bepalen wat er in mijn omgeving gebeurt.
Ik doe graag mee in projectteams of overleg.
Als er een overleg is in mijn wijk of straat, ga ik daar naar toe.
Ik doe graag werk waar veel voor betaald wordt.
Mijn gezin en familie zijn belangrijker dan mijn werk.
Ik vind het van belang dat ik veel tijd aan mijn gezin besteed.
Ik besteed veel tijd aan de opvoeding van mijn kinderen.
Ik ben pas gelukkig, als mijn gezin dat is.
Ik vind een goede balans tussen gezin en werk van groot belang voor mijn geluk.
Het hebben van een gezin is voor mij een belangrijk deel van mijn leven.
Ik maak bewust tijd voor mijn gezin.
Ik zal in veel gevallen de voorrang geven aan mijn gezin, ook als dit ten koste gaat van mijn carrière.
Ik pas mijn werk, bijvoorbeeld afspraken en werktijden, aan naar de behoeften van mijn gezin.
Ik vind het fijn als mensen mij vragen de leiding op me te nemen.
In mijn baan stuur ik de manier van werken van anderen.
Ik heb graag de positie van de beslisser.
Ik streef er naar de leiding te hebben over een team of groep.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik heb het liefst een baan waarbij ik invloed uit kan oefenen.
Ik voel mij thuis in een baan waarbij ik sturend op kan treden.
Ik vind het leuk om tegen anderen te kunnen zeggen wat ze moeten doen.
Ik wil een baan waarbij ik de manier van werken van anderen kan begeleiden en sturen.
Ik vind het leuk om een team aan te sturen.
Ik treed op de voorgrond / ik neem het voortouw in een groep.
Ik vind het prettig op mijn werk goede contacten met anderen te hebben.
Het is voor mij belangrijk samen te werken met mensen waar ik goed mee om kan gaan.
Ik heb de sterke behoefte om bij te dragen aan de sfeer in een groep.
Ik werk graag als onderdeel van een groep of een team.
Ik voel me goed als ik een goede band met mijn collega’s heb.
Ik heb graag mensen om mij heen.
Het is leuk om in een team aan een project te werken.
Ik vind het leuk om door mijn werk mensen te leren kennen.
Ik vind het belangrijk met anderen samen te werken om een resultaat te boeken.
Het motiveert mij om met een groep of team een aanpak uit te stippelen.
Ik heb behoefte om anderen te helpen.
Ik heb er plezier in om andere mensen bij te staan om hun problemen op te lossen.
Het is leuk als ik anderen een plezier kan doen.
Ik vind het prettig voor mensen te zorgen.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik luister goed naar het verhaal van een ander als die bij mij komt met een hulpvraag.
Ik kom graag op plekken waar allerlei leuke dingen te doen zijn.
Ik heb er plezier in om mensen te bedienen.
Ik geniet ervan als ik voor mensen kan zorgen en zij het naar hun zin hebben.
Ik ben op mijn best als ik iets kan betekenen voor anderen.
Ik vind het leuk wensen van anderen te vervullen.
Ik voel sterk de behoefte een bijdrage te leveren aan een groter geheel.
Ik wil er aan bijdragen dat de wereld een betere plaats wordt om te leven.
Ik zet me in voor goede doelen.
Mijn werk moet nut hebben voor andere mensen.
Ik doe naast mijn werk ook graag vrijwilligerswerk.
Ik doe het liefst wat ik zelf belangrijk en waardevol vind, ook als het in geld uitgedrukt weinig oplevert.
Het is van belang dat mijn werk iets bijdraagt aan de maatschappij.
Ik probeer in mijn werk ook een maatschappelijk doel na te streven.
Ik werk als vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie.
Ik kan niet lang achtereen stil zitten: bewegen is voor mij noodzakelijk.
Ik vind het belangrijk dat mijn lichaam fit en in conditie is.
Ik heb veel beweging nodig om me goed te voelen.
Ik beweeg veel en ben lichamelijk actief (sport).
Als het kan neem ik de trap in plaats van de lift.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik ga graag iedere dag lopend of met de fiets naar mijn werk.
Ik beweeg of sport ieder dag minimaal 30 minuten intensief.
Ik heb graag een functie waarin ik veel door het gebouw of erbuiten wandel.
Ik besteed tijd en geld om mijn gezondheid op peil te houden.
Ik tref voorzorgsmaatregelen om ziekte of stress te voorkomen.
Ik zorg er voor dat ik regelmatig pauze houd, om zo geconcentreerd mijn werk te kunnen blijven doen.
Ik bewaak een goede balans tussen werk en privé.
Ik let er erg op dat ik gezonde dingen eet.
Als ik in de krant iets lees over gezonde leefgewoontes, neem ik dat serieus.
Ik let erop dat ik lichamelijk in goede conditie ben.
Ik besteed geld aan mijn persoonlijke verzorging.
Ik luister goed naar mijn lichaam en neem signalen serieus.
Ik ben gevoelig voor signalen die over mijn veiligheid gaan.
Ik raak gespannen als er teveel lawaai of hectiek is om me heen.
Ik vermijd risicovolle situaties.
Ik werk het best in een rustige omgeving.
Ik kan slecht tegen veel of lawaaiige mensen om mij heen.
Ik heb een stille werkomgeving nodig om goed te werken.
Ik doe geen werk waarbij ikzelf en mijn gezondheid in gevaar kunnen komen.
Ik wil werk doen waarvan ik weet dat ik het aan kan.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik heb behoefte aan rust en kalmte.
Ik besteed tijd aan de belangrijke vragen in het leven.
Ik probeer me te verhouden tot wat ons mensen overstijgt.
Ik heb tijd nodig voor bezinning.
Gebed of meditatie zijn belangrijk in mijn leven.
Ik ontdek graag mijzelf en mijn eigen spiritualiteit.
Ik verdiep mij graag in de hogere krachten die er moeten zijn.
Ik interesseer mij in het geloof van andere mensen.
Ik wil mij verdiepen in zaken die het wereldse overstijgen.
Ik heb een sterke wedstrijd mentaliteit en ga voor de winst, de eerste plaats.
Ik streef er naar beter te zijn in mijn werk dan anderen.
Ik ben strijdlustig en ga de strijd aan in bijvoorbeeld een discussie.
Ik leg me niet zo maar neer bij mijn verlies
Als iemand me heeft beledigd, dan heb ik wraakgevoelens.
Ik zie niet graag dat anderen beter presteren dan ik.
Als ik meedoe aan een spel is winnen het allerbelangrijkste voor mij.
Als ik commentaar krijg op mijn werk, dan kan ik dat goed accepteren.
Ik overweeg vaak wat het beste is om te doen uit moreel oogpunt.
Ik ben me sterk bewust van principes die ik wil handhaven.
Ik richt me bij mijn doen en laten sterk op bepaalde, voor mij belangrijke, principes.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Handelen naar eigen eer en geweten weegt voor mij het zwaarst.
Ik praat graag over de ethische kanten van ons werk.
Ik vraag mij wel eens af hoe goed ik mijn werk doe.
Het is belangrijk dat ook mijn werkgever aandacht geeft aan normen en waarden.
Ik vind dat leidinggevenden op mijn werk sterk moeten letten op onze integriteit.
Ik besteed aandacht aan de gebruiken en tradities die gelden in een bepaalde groep.
Ik houd bij mijn doen en laten sterk rekening met de gedragscodes en normen die gelden in een groep.
Ik heb een grote behoefte aan vermaak en plezier hebben.
Ik verveel me snel.
Ik heb een sterke behoefte aan afwisseling.
Ik kan niet tegen een saaie omgeving met weinig prikkels.
Als vrienden met een voorstel komen om samen iets te doen, ga ik er altijd op in.
Ik vind het leuk om uit te gaan, bijvoorbeeld naar een café of een dansgelegenheid.
Ik vind het belangrijk om regelmatig met vrienden af te spreken om iets leuks te gaan doen.
Ik wil zaken goed overdenken voordat ik er een beslissing over neem.
Ik ben zeer geduldig.
Ik houd me makkelijk in, ook als iets of iemand me irriteert.
Ik reageer zelden impulsief en direct.
Het kost me weinig moeite om impulsen te beheersen.
Als mensen mij vragen om een voorstel, heb ik liever tijd om er over na te denken.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
Ik ben een persoon die zijn werk liever goed voorbereidt.
Ik heb een hekel aan slordig werk.
Ik wil zaken goed overdenken voordat ik er een beslissing over neem.
Ik denk eerst goed na voordat ik handel.
Ik accepteer mezelf zoals ik ben.
Ik zie mijn eigen gebreken en kan er mee omgaan.
Ik ben tevreden over mijzelf.
Ik luister goed naar mezelf / ik vertrouw op mezelf.
Ik mopper weinig op mijzelf.
Ik ben zelden jaloers op anderen.
Als ik iets gedaan heb, kan ik daar heel tevreden over zijn.
Ik kan met gemak over mijn persoonlijke zwakke punten praten.
Ik voel mij op mijn gemak in een discussie, over welk onderwerp dan ook.
Ik ben in staat om een nieuwe aanpak en nieuwe procedures voor mijn studie of werk te ontwerpen.
De meeste problemen en opdrachten kan ik aan.
Ik weet wat ik waard ben en twijfel weinig aan mezelf.
Ik zou goed kunnen bijdragen aan de samenwerking tussen mijn organisatie (bedrijf) en buitenstaanders zoals klanten, leveranciers, of scholen.
Ik zou mij zelfverzekerd voelen als ik mijn werkgroep of afdeling moet vertegenwoordigen op een bijeenkomst met docenten of managers.
Ik zou goed een voorstel kunnen doen over waarin we moeten investeren in mijn organisatie, mijn school of mijn afdeling.
Ik zou mij zeker voelen wanneer ik aan docenten of managers moest uitleggen hoe ik mijn werk doe.
  Nee! Niet zo Soms Wel eens Ja!
In deze periode van mijn leven voel ik mij over het geheel genomen gelukkig.
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Naam:
Telefoonnummer:
E-Mail Adres: