Ikhono digitaal
IKHONO

IKHONO is een methode om Personen en Werk te matchen op basis van persoonlijke krachten, talenten, stijlen en interesses. Je kunt individueel, zonder anderen, met IKHONO aan de slag. Maar het is leuker en effectiever om er samen met anderen mee te werken.

IKHONO [i:ˈkʰɔ:no] betekent in de Zulu taal vaardigheid of talent. Het klinkt ook als Icoon, een Grieks woord (Eikoon), wat ‘beeltenis, portret of gelijkenis’ betekent. IKHONO geeft inzicht in krachten en talenten en is vormgegeven vanuit beelden.

IKHONO laat je zien wat voor soort werk bij jou - jouw kwaliteiten, werkstijl en interesses – past. Ben je op zoek naar ander werk - omdat het moet, omdat je wilt of gewoon als oriëntatie – dan geeft IKHONO je inzicht in waar je kracht, je kansen en je mogelijkheden liggen.

Dit is de digitale versie van Ikhono. Voor de echte Ikhono beleving gebruik je de papieren versie. De digitale versie is nuttig voor een snelle scan en dient ons wetenschappelijk onderzoek. Maar zoek vooral onze papieren versie op. WWW.IKHONO.NL


De lijst bestaat uit 84 vragen. Veel mensen vullen hem in, in minder dan 10 minuten. Als je de vragenlijst af hebt, komt de uitslag gelijk op je beeld scherm. Als je dat wilt kun je de uitslag printen of van het scherm lezen. Je moet wel elke vraag beantwoorden om een uitslag te krijgen. De anonieme gegevens van de lijst worden gebruikt voor verdere verfijning van de methode. Bedankt en veel plezier met Ikhono.

P.S.
Als je suggesties hebt voor, of over deze vragenlijst kun je ons mailen op info@cbpsy.com. Als je wilt dat wij contact met jou opnemen daarover, laat je onderaan de vragenlijst je gegevens achter. Alvast bedankt!
  Helemaal mee oneens Mee oneens Soms Mee eens Helemaal mee eens
Ik organiseer bijeenkomsten om werk en taken te verdelen.
Als er een grote bijeenkomst is neem ik gemakkelijk het woord.
Ik leid graag een groep collega’s om een klus te klaren.
Ik kan er tegen als klanten of collega’s, doordat ik de minder leuke dingen met ze bespreek, mij onaardig vindt.
Ik kan mensen aanspreken op hun gedrag.
Ik vind het soms noodzakelijk om mensen te corrigeren.
Ik sta graag aan het hoofd van een team om een klus te klaren..
In een groep mensen neem ik graag het woord.
Ik vind bijeenkomsten met veel mensen vaak leuk.
In een groot of klein gezelschap raak ik altijd wel met iemand aan de praat.
Ik krijg vaak iets gedaan van mensen.
Ik ken veel mensen op en buiten het werk.
Ik krijg vaak iets gedaan van mensen.
Ik geef vrij gemakkelijk een toespraak of presentatie.
Als mijn leidinggevende met een nieuw plan komt, heb ik daar vertrouwen in.
Ik werk prettig als mensen mij een doel en een taak geven.
Ik vind het belangrijk om te doen wat mijn leidinggevende van mij vraagt.
Wanneer ik een opdracht krijg, tracht ik deze goed uit te voeren.
Ik houd mij aan de regels en de gemaakte afspraken.
Ik vind het belangrijk om te doen wat mijn manager van mij vraagt.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Soms Mee eens Helemaal mee eens
Als een collega van mij de leiding neemt, vind ik dat wel prettig.
Ik kan mij goed in een ander verplaatsen.
Ik doe graag iets extra voor iemand.
Als ik een klant of collega iets toezeg, doe ik mijn uiterste best dat na te komen.
Als een collega of (interne) klant mij iets vraagt, vind ik het leuk om hem te helpen.
Ik vind het fijn als ik door mijn werk iets beteken voor anderen.
Ik ben open en vriendelijk naar de klant.
Ik zal altijd proberen een antwoord te geven op de vraag van een collega of klant.
Ik let vaak op, of groep of team de juiste kwaliteit levert.
Ik voer graag overleg als dat helpt om het werk te organiseren.
Als er iets georganiseerd moet worden ben ik vaak degene die het doet.
Ik houd ervan om werk te regelen en dat vast te leggen in een plan of schema.
Ik vind het leuk om het werk van mijzelf en van anderen te ordenen.
Ik wil graag meebepalen hoe wij een project aanpakken.
In een team, ben ik meestal degene die zaak organiseert.
Ik zie vaak mogelijkheden voor een nieuw idee of plan.
Een eigen zaak lijkt mij spannend en leuk.
Ik wil zelf een idee ontwikkelen en uitwerken.
Ik overdenk vaak wat ik op de lange termijn wil bereiken.
Als ik een idee of plan heb, lukt het mij om anderen daarin mee te krijgen.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Soms Mee eens Helemaal mee eens
Ik houd ervan risico's te nemen in mijn werk
Het is leuk om aan de slag te gaan met een nieuw idee of nieuw plan.
Als ik in mijn werk iets moet doen dat ik niet eerder heb gedaan, wil ik weten hoe ik het goed kan aanpakken.
Ik wil mijn werk op een geordende manier uitvoeren.
Ik wil trots op mijn eigen werk kunnen zijn.
Ik heb graag contact met collega’s om een manier van werken uit te wisselen.
Ik probeer goed te zijn in mijn werk.
Ik wil de vakkennis hebben waarmee ik een mooi product kan neer zetten.
Ik doe graag cursussen om bij te leren over mijn eigen werk.
Ik houd van afwisseling in mijn werk.
Ik vind het leuk als mijn werk een beroep doet op nieuwe vaardigheden.
Ik vind het leuk als mij onverwachte dingen overkomen.
Ik pas mij gemakkelijk aan bij nieuwe omstandigheden.
Ik maak graag nieuwe dingen mee op mijn werk.
Ik zoek naar nieuwe dingen in mijn werk.
Ik ben graag creatief in het bedenken van nieuwe werkwijzen.
Ik vind het leuk om een project in te richten.
Ik organiseer graag de samenwerking tussen afdelingen.
Ik zorg dat er overleg is, waardoor het werk beter georganiseerd wordt.
Ik evalueer vaak de organisatie van het werk en stel zaken dan eventueel bij.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Soms Mee eens Helemaal mee eens
Ik wil beleid maken en regelgeving ontwerpen.
Ik houd ervan om werk te organiseren en te verdelen in complexe projecten.
Ik houd ervan om de samenwerking tussen mensen uit verschillende organisatieonderdelen goed te regelen.
Ik vind het leuk om een nieuw product (of nieuwe dienst) te ontwikkelen.
Ik houd mij bezig met de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in ons vak.
Ik ben graag betrokken bij de vernieuwingen in onze organisatie.
Ik leg graag uit wat veranderingen, in de maatschappij en in de markt, voor onze organisatie betekenen
Het is boeiend voor mij om onderdelen uit onze organisatie anders te doen samenwerken.
Het is leuk als je het werk op een andere manier kunt organiseren.
Ik praat graag mee over de veranderingen in onze organisatie..
Het toetsen en bewaken van de kwaliteit van het werk boeit mij.
Als ik met andere partijen samenwerk, wil ik graag dat de taakverdeling beschreven is.
Ik houd graag een logboek bij van het werk,omdat ik dan overzicht houd.
Om mijn werk goed te doen,verhoog en verdiep ik graag mijn technische vakkennis,.
Ik heb graag regels en procedures, waarmee collega’s en ikzelf kunnen werken.
Ik besteed graag tijd aan het ontwerp van regels en procedures.
Als ik aan het werk ga, maak ik eerst een stappenplan voor mijzelf.
k vind het leuk om een nieuw en ingewikkeld ‘dossier’ te verkennen en uit te zoeken waar het om gaat.
Ik heb graag contact met collega’s om kennis en ideeën uit te wisselen.
Het werken aan een in technisch opzicht nieuwe zaak, vind ik boeiend.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Soms Mee eens Helemaal mee eens
Conferenties, waar nieuwe kennis en ideeën worden aangeboden, vind ik interessant.
Samenwerken met mensen uit heel verschillende vakgebieden is voor mij leuk.
Ik wil ook op mijn werk tijd krijgen om mij in iets te verdiepen.
Ik werk graag met zeer gespecialiseerde technieken.
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Leeftijd:
Geslacht: Vrouw Man
Naam:
Telefoonnummer:
E-Mail Adres: