Vragenlijst Paradoxale Vaardigheden

Hoe ga jij om met deze snel veranderende, onvoorspelbare en sterk polariserende wereld? Hoe ervaar jij de tegenstrijdige emoties, gedachten en eigenschappen die je bij jezelf opmerkt? En hoe ga jij het gesprek aan met die ander, die lijnrecht tegenover jou lijkt te staan?
De antwoorden hierop lichten een tip van de sluier op over hoe ‘paradoxaal competent’ jij bent. Of anders gezegd: hoe goed jij de kunst van het spelen met tegenstrijdigheden beheerst. Zowel de tegenstrijdigheden die in jou verscholen zitten, als diegene die deel uitmaken van de contexten waarin je je begeeft.
Paradoxaal competent zijn is iets waar iedereen in kan groeien en beter worden. Het invullen van deze vragenlijst zal je helpen een beter inzicht te krijgen in waar je sterktes liggen en waar potentiële ontwikkeldomeinen zitten.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Na het invullen krijg je meteen je scores te zien. Meer informatie en ontwikkeltips vind je daarna op onze website paradoxaal coachen.

Deze vragenlijst bevindt zich in de testfase. Op basis van statistische analyses van de verzamelde testdata bekijken we of er vragen moeten worden aangepast, vervangen of verfijnd.

© Ivo Brughmans en Silvia Derom 2022, https://paradoxaalcoachen.com


PS: Gegevens worden enkel gebruikt voor geanonimiseerd onderzoek (zoals onderzoeken van verbanden, bepalen van normgroepen, maken van trendanalyses). Alle regels voor het vrijwaren van de privacy worden daarbij in de hoogste mate gerespecteerd. Onze privacy policy staat hier.

PPS: Onderin het formulier is ruimte om gegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij voor statistisch onderzoek. Het invullen van de gegevens is niet nodig om het rapport te verkrijgen.  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik neem regelmatig tijd voor zelfonderzoek.
Ik zoek vaak naar de oorzaak van mijn gedachten en emoties.
Ik stel mij regelmatig de vraag welke posities en rollen ik doorgaans vervul in een team.
Ik voel me thuis in heel verschillende werelden met heel verschillende mensen.
Ik observeer regelmatig mijn gedachten alsof ik een buitenstaander ben.
Als ik mij irriteer aan iemand, vraag ik me af wat dit zegt over mij.
Als ik voel dat mijn omgeving me in een bepaalde rol tracht te duwen, maak ik zelf de keuze of ik daarin mee wil gaan of niet.
Ik deel eigenschappen van anderen gemakkelijk op in ofwel ‘goed’, ofwel ‘slecht’.
Ik beschik over verschillende stijlen en aanpakken.
Soms blijf ik te lang hangen in een gekozen aanpak.
In moeilijke gesprekken zoek ik vaak naar wat niet gezegd wordt
Ik kan gemakkelijk schakelen tussen heel verschillende aanpakken, stijlen en rollen aangepast aan wat de situatie nodig heeft.
Ik sta vaak stil bij wat ik denk.
Ik vraag aan mensen hoe zij iets ervaren of over iets denken, ook al is er een kans dat het antwoord mij niet goed uitkomt.
Mijn zelfbeeld bestaat uit heel verschillende kanten.
Ik kan goed patronen zien in hetgeen ik voel en denk.
Ik steek veel tijd en energie in het zoeken naar oplossingen die de tegenstrijdige visies en belangen met elkaar verzoenen.
Van meningsverschillen met anderen leer ik bij.
Ik merk tegenstrijdigheden in mijn gevoelens op.
Wanneer mijn collega's met verschillende visies tegenover elkaar staan, zoek ik met hen naar een aanpak die aan alle visies recht doet.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik kan mij vaak heel goed inleven in volledig tegenstrijdige standpunten.
Ook wanneer ik heel erg overtuigd ben over een richting, neem ik de tijd om de tegenovergestelde kant grondig te onderzoeken en te begrijpen.
Ik onderzoek hoe ik kanten van mezelf die ik niet graag zie op een positieve manier kan inzetten.
Ik kan gemakkelijk mijn fouten toegeven.
Als mijn eerste reactie niet de juiste blijkt te zijn, kan ik snel overschakelen naar een andere aanpak.
Ik heb regelmatig een tegenstrijdige visie op een onderwerp.
Ik ga regelmatig het gesprek aan met mensen die heel andere opvattingen hebben dan ikzelf.
Ik bedenk graag vernieuwende oplossingen om tegenstrijdige doelen met elkaar te verbinden.
Als ik merk dat ik ergens heftig op reageer, vraag ik me af wat dit in mij heeft opgewekt.
Ik heb veel tegenstelde eigenschappen.
Ik kies bewust de rollen die ik opneem.
Als ik in éénzelfde gesprek een 'andere pet' opzet (bv. van vriend naar baas), dan benoem ik dat expliciet.
Ik probeer steeds nieuwe manieren uit om situaties aan te pakken.
Ik voel me op mijn gemak in ongemakkelijke situaties.
Ik geef aandacht aan mijn ongewenste gevoelens of gedachten.
Wanneer mensen tegenstrijdige zaken zeggen, dan vraag ik hen om een kant te kiezen.
Ik kan regelmatig om mezelf lachen.
Als ik een moeilijke beslissing moet nemen, communiceer ik open en eerlijk over mijn onzekerheden.
Ik verbind regelmatig zaken die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben.
Ik zoek steeds naar oplossingen die verder gaan dan zwart of wit.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik merk snel op wanneer ik de oorzaak van mijn frustraties bij anderen leg.
Ik exploreer andere kanten van mezelf, ook wanneer ze tegengesteld zijn aan wat ik doorgaans denk of voel.
Ik merk snel op wanneer ik in mijn vaste reactiepratronen schiet.
Emoties helpen me om beter te begrijpen wat ik nodig heb.
Als ik mij verdrietig voel ga ik snel op zoek naar afleiding.
Ik aanvaard mijn tekortkomingen.
Als een gesprek inhoudelijk vastloopt, breng ik het proces, de relatie of de sfeer ter sprake.
Ik kan goed leven met mijn innerlijke tegenstrijdigheden.
Ik stel mij regelmatig bloot aan omgevingen die ik (nog) niet ken.
Ik sta vaak stil bij wat ik voel.
Gesteld voor een dilemma, ga ik meestal op zoek naar nieuwe manieren om beide keuze-opties met elkaar te verbinden.
Als ik iets ongemakkelijks meemaak, dan heb ik daar lang last van.
Ik vraag raad aan mensen die anders denken dan ik.
Ik ben eerlijk en transparant over mijn eigen drijfveren en motieven, zelfs als ze niet sociaal wenselijk zijn.
Het lukt me om stiltes toe te laten in een gesprek, zelfs wanneer ik me daardoor ongemakkelijk voel.
Op het werk breng ik onderhuidse spanningen in relaties ter sprake, ook al leidt dat tot ongemakkelijke situaties of conflicten.
Ik pas in geen enkel hokje.
Ik blijf ver weg van mensen die een andere levensvisie hebben.
Ik stel vaak het grotere doel boven eigen belangen.
Ik vind een periode van onbeslistheid en 'niet-weten' erg lastig.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik ervaar het hebben van tegenstrijdige eigenschappen als een kracht.
Onaangename gevoelens en gedachten ga ik niet uit de weg.
Ik onderzoek bij negatieve en lastige gevoelens hoe ze me kunnen verrijken.
Als ik iets spannend of ongemakkelijk vind, wil ik daar snel een eind aan maken.
Ik wil niet dat anderen mijn minder fraaie eigenschappen ontdekken.
In gesprekken breng ik naast de inhoud ook de persoonlijke emoties die er zijn ter sprake.
Bij een meningsverschil wil ik graag mijn gelijk halen.
Signalen van spanning of emotie merk ik snel op bij mezelf.
In een geprek stel ik mijn eigen overtuigingen regelmatig ter discussie.
Ik vind het moeilijk om mijn gevoelens te benoemen.
Mijn meningen zijn vaak zwart-wit.
Ik kan mijn gevoelens heel precies benoemen.
Eenmaal een aanpak gekozen, wijk ik daar zelden van af.
Ik kom tot creatieve oplossingen door heel verschillende zaken met elkaar te combineren.
Ik merk snel mijn frustraties op.
Ik onderzoek wat de positieve waarde is van perspectieven die mij vreemd lijken of tegenstaan .
Ik investeer in de relatie door actief te vragen naar de belevingswereld van de ander.
Conflicten ga ik zoveel mogelijk uit de weg.
Als blijkt dat ik ongelijk heb, dan kan ik dat gemakkelijk toegeven.
Ik stel veel vragen aan mensen met heel andere opvattingen (om ze beter te begrijpen).
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik ben open over mijn zwakke kanten.
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Leeftijd:
Nationaliteit: BE NL Anders
Hoogste opleiding: Middelbaar Hogeschool Universiteit
Rol of functie: Professional Management Directie